Nieuws

 

Adviesburo de Vaal b.v.

Restauratie Monument Indië Nederland

(Bron: www.oudzuid.amsterdam.nl, 2007)

In juni 2005 is begonnen met de restauratie van het Monument Indië Nederland, sinds 2001 de nieuwe naam van het voormalige Van Heutszmonument.
Het Instituut Collectie Nederland, ICN, adviseert het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid de renovatie sober en doelmatig uit te voeren, waardoor de monumentale waarde van het monument maximaal wordt gerespecteerd. Het stadsdeel nam architectenbureau Fritz in de arm om een ontwerp te maken voor de definitieve inrichting van het gebied waar het monument staat.

Het achterstallig onderhoud was groot, omdat de toekomst van het monument lange tijd onzeker was. Aannemer Hillen & Roosen heeft de scheuren in het metselwerk zorgvuldig hersteld. De roodstenen muur is gereinigd en op een aantal plaatsen zijn nieuwe stenen gemetseld die dezelfde chemische samenstelling hebben als de oorspronkelijke stenen. De natuur- en leistenen zijn voorzien van een antigraffiti coating. Het waterbassin heeft nieuwe leidingen en een filterpomp gekregen, fonteinen en tegelvloer zijn vernieuwd. De stralenboog heeft een nieuwe laag bladgoud gekregen en er is nieuwe verlichting aangebracht. De natuurstenen beelden zijn gedemonteerd, gerestaureerd en door een speciaal bedrijf in Duitsland geïmpregneerd met acrylhars, zodat ze beter bestand zijn tegen erosie. Sinds augustus 2006 staan ze weer op hun sokkel die is verstevigd met duurzaam beton.

Ook aan het groen wordt gewerkt. Er komen heesters onder de bogen van het monument en populieren in het gras. Na afronding van de werkzaamheden aan het bergbezinkbassin in 2007 komt er een nieuwe grasmat. Rondom het grasveld komt een stalen afrastering. Het pad is herbestraat en er zijn nieuwe eikenhouten banken en prullenbakken geplaatst.

In september 2006 is het merendeel van de restauratiewerkzaamheden aan het Monument Indië Nederland en een deel van de groenaanleg afgerond (fase 1 oplevering).

Na afronding door Waternet van de werkzaamheden (april 2007) aan het bergbezinkbassin direct naast het monument wordt de oostzijde afgewerkt. Hierop aansluitend zal in het tweede kwartaal 2007, fase 2 van de restauratie en de aanleg van groen worden afgemaakt.

De kunsttoepassing, die de naamswijziging van het monument in woord en beeld toelicht, wordt tegelijk met de laatste restauratiewerkzaamheden geplaatst.

De opening van het terrein en de oplevering staan gepland voor het najaar 2007.

Terug naar overzicht