Nieuws

 

Adviesburo de Vaal b.v.

Restauratie praalgraf Munsterkerk Roermond begonnen

(Bron: www.bisdom-roermond.nl, 4 september 2006)

Op maandag 4 september is een aanvang gemaakt met de restauratie van het 775-jarige vorstelijke praalgraf van graaf Gerard van Gelre en zijn echtgenote Margaretha van Brabant in de 13e-eeuwse Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond. De meest ingrijpende werkzaamheden zijn half oktober klaar, waarna de gedetailleerde afwerking nog tot begin volgend jaar gaat duren. Het grafmonument is na dat van Willem van Oranje in Delft het belangrijkste praalgraf in Nederland en het oudste ongeschonden echtelijke praalgraf in Europa.

De commissie 'Restauratie praalgraf Munsterkerk' staat onder leiding van prof. dr. H. Tummers uit Nijmegen. De totale kosten van de renovatie (€ 150.000,-) worden uit diverse fondsen, overheidsubsidies en een legaat van een overleden parochiaan gefinancierd. Reden van restauratie is dat het grafmonument barsten en kleine verzakkingen vertoont. Die worden weggewerkt en verholpen. Ook worden oude schilderingen aan het praalgraf bijgewerkt.

Graaf Gerard IV (1185-1229) en zijn vrouw, die twee jaar na hem overleed, liggen midden in de kerk, pal onder de vieringkoepel, aan de voet van het altaar. Een bijzondere plek, omdat andere praalgraven in Europese kerken in de loop der eeuwen naar zijbeuken zijn verplaatst of tijdens de Franse tijd zijn vernield. Het Roermondse grafmonument staat al bijna acht eeuwen op exact dezelfde plaats. Het monument toont het grafelijke echtpaar slapend als beeldengroep, zij aan zij op de sarcofaag. De ogen van beide zijn halfdicht, de handen op borst en dijbeen. Hij draagt een groene mantel en rood onderkleed, zij een geel onderkleed en bruine mantel.

Ten behoeve van een goede restauratie wordt de sarcofaag opgetild, waardoor de eigenlijke grafkelder eronder, vrij komt te liggen. De restauratie is voor het publiek in de kerk te volgen tijdens de normale openstellingsuren. Alleen in de week van 2 tot en met 6 oktober is de kerk helemaal gesloten, om het precisiewerk dat dan moet worden uitgevoerd niet te verstoren. Tot en met 15 oktober zijn alle liturgische plechtigheden, die normaal in de Munsterkerk zouden plaatsvinden, verplaatst naar de Roermondse kathedraal.

Terug naar overzicht