Visie

 

Adviesburo de Vaal b.v.

 

Deskundig advies onontbeerlijk

Behoorlijk wat monumenten in Nederland hebben restauratie nodig. Helaas zijn de financiële mogelijkheden vaak beperkt. Subsidieregelingen vormen een welkome bijdrage, want restauraties zijn kostbaar en ingrijpend. Mede met het oog daarop is deskundig advies onontbeerlijk.

Eusebiuskerk

Eusebiuskerk, Arnhem

Wij bieden onze opdrachtgevers een heldere, eenduidige en conservatieve visie op restaureren. In stand houden wat er is, daar gaat het ons om. Zo veel mogelijk gebruikmakend van authentieke materialen.

En als het publiek na oplevering van een werk zegt: “Heeft dát nu zo veel geld gekost? Je ziet er helemaal niets van”, dan is dat het grootste compliment dat we kunnen krijgen!

 

 

 

 

Nijmegen

Oude stadhuis, Nijmegen

 

Specialisten

Restaureren is specialistenwerk. Wij zíjn specialisten. Vanaf de prille voorbereiding van een project, waarbij onze hoogwaardige expertise onontbeerlijk is voor deskundige advisering over de aanpak. Maar ook later in het werk, tot in de kleinste details.

Nauwe samenwerking met de instanties voor monumentenzorg en tal van andere bij het project betrokken instanties is daarbij vanzelfsprekend.

Onze jarenlange ervaring komt echter pas helemáál tot recht in het werk zelf. Want we zijn en blijven er bij, dag in dag uit en van de eerste inspectie tot en met de eindoplevering. Want restaureren, vinden wij, kán niet zonder die permanente persoonlijke betrokkenheid.